Nyitó oldal

Az Egyesületről:

Az egyesületünk mintegy 2000 taggal, valamint több ezer műkedvelővel segíti a numizmatikai magángyűjtemények gazdagítását, ezek révén a nemzeti értékek megmentését, illetve közgyűjtemények gyarapítását.

Az egyesület – tevékenységéből fakadó – szolgáltatásait a tagokon kívül más személy is igénybe veheti.

Az egyesület alapvető célja a Magyar Éremtár megteremtésének elősegítése és közgyűjteményként történő bemutatásának elősegítése, támogatása.

  • összefogja a numizmatika iránt érdeklődőket, szervezi a gyűjtői tevékenységet
  • irodalmi kiadványain keresztül gyarapítja a gyűjtők szakismeretét
  • gyarapítja a közgyűjteményeket
  • népszerűsíti a numizmatikai tevékenységet

Az egyesület feladatai:

  • tudományos kutató munka, tevékenység összefogása, publikálása
  • ismeretterjesztés
  • kulturális örökség megóvása
  • kulturális tevékenység bővítése

Az egyesület országos jellegű. Céljai, feladatai megvalósításához az alábbi tevékenységeket fejti ki:

  • tudományos jellegű időszakos lapot jelentet meg “Az ÉREM” címmel
  • az egyesület életét nyomonkövető kiadványt juttat el a szervezet tagjaihoz
  • a numizmatikai ismeretek terjesztése érdekében előadásokat, kiállításokat és vándorgyűléseket szervez
  • éremcsereközvetítések szervezésével segíti a gyűjtemények gyarapítását
  • segíti külföldi irodalom megszerzését és közkinccsé tételét
  • központi könyvtárat tart fenn
  • emlékvereteket készíttet és ad ki
  • az állami szervek által kibocsájtott emlékpénzeket, forgalmi sorokat terjeszti a gyűjtők és érdeklődők körében

Az egyesület tagja lehet minden – büntetlen előéletű – magyar állampolgár, valamint olyan külföldi, aki az alapszabályt, valamint egyéb eloírásokat elfogadja, illetve azoknak eleget tesz, és az éves tagdíjat minden év február 28-ig befizeti.

Az egyesület budapesti központtal, megyei szervezetekkel illetve területi csoportokkal működik.