Kiadványok

Egyesületi könyvek, kiadványok:

konyv_magyarorszagi_erem_es_plakettmuveszetDr. Török Pál:
Magyarországi érem- és plakettművészet 1850-1945

 

 

 

 

 

    Megjelent a „Huszár – Procopius” folytatása

1932-ben adta ki az Éremkedvelők Egyesülete a magyarországi éremművészet máig legteljesebb leíró katalógusát, Huszár Lajos és Procopius Béla kitűnő munkáját „Medaillen- und Plakettenkunst in Ungarn” címmel.

80 év után a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének kiadásában idén májusban megjelent a katalógus folytatása, a „Magyarországi érem- és plakettművészet 1850-1945”, az alapművel azonos formában és kivitelben. A katalógus 272 oldalon 3100 érem leírását tartalmazza, és további 47 képtáblán 574 éremoldal fényképét mutatja be. A katalógusban nemcsak az 1932 után készült érmek és plakettek szerepelnek, hanem számos olyan is, amely a „Huszár – Procopius”-ból kimaradt.

A könyv ára 8000 Ft. Kapható, vagy megrendelhető az egyesület Központi Irodában (1061 Budapest VI. Liszt Ferenc tér 2; e-mail cím: info@eremgyujtok.hu )

 

Beszeda Róbert:
A Pénzverés Erdélyben és Magyarországon II. kötete 1613-1662
Ára 6500 Ft. Kapható a központi irodában.

 

 

 

 

 

Beszeda Róbert:
Pénzverés Erdélyben és Magyarországon 1661-1849
Ára 6000 Ft. Kapható a központi irodában.

 

 

 

 

 

Könyvismertető!:

Dunapentele, Sztálinváros, Dunaújváros numizmatikai emlékei

Dunaújváros 60 éve város ez év májusában. Erre az eseményre készült Asztalos Andrásné a most megjelenő könyvével, amely az elmúlt 60 év numizmatikai vonatkozású emlékeit tartalmazza. A könyvben megjelenő érmek tervezésében a városban élő művészek keze nyomát láthatjuk. Cyranski Mária, E.Tóth Ila, Fridrich Ferenc, Palotás József, Rohonczi István , Rozsnyai Sándor készítették el a gipsz terveket. Több Sztálin Vasmű, Dunai Vasmű, Dunaferr érmet – közöttük a 6 vezérigazgató arcképét is ábrázoló érmeket – tartalmazza a könyv. Sok szocreál alkotás látható a művészektől. A könyv vert, öntött, maratott érmeket, plaketteket, kitüntetéseket és jelvényeket tartalmaz. B/5-ös nagyságban 160 oldal tartalommal jelenik meg 2011. május 18-án. A könyv ára 3.000.- Ft.

Dunaújváros 2011 május 12. Asztalos Andrásné

 

Szakács Béla:
A magyar szépirodalom érmei és plakettjei.
Ára 2500 Ft.

 

 

 

 

 

Zombori Lajos:
Magyar robotbárcák, uradalmi pénzek és gazdasági napszámok. ( Második bővített kiadás)
Ára 3200 Ft.

 

 

 

 

 

 

A MÉE Csongrád megyei Szervezetének tagilletmény lapja.
Olvasható a Letölthető dokumentumok között.

 

 

Újszászi Róbert:
A XII. századi magyar rézpénzek
Ára 1400 Ft. Kapható a központi irodában

 

 

 

 

 

Raýman János – Hágen József:
Az éremgyűjtés története Pécsett és Baranyában
Ára 2000 Ft. Kapható a központi irodában

 

 

 

 

 

Soltész Ferenc Gábor:
II. János Pál magyarországi látogatásának érmei és plakettjei
Ára 800 Ft. Kapható a központi irodában

 

 

 

 

 

Soós Ferenc:
Magyar numizmatikusok panteonja
Ára 3900 Ft. Kapható a központi irodában

 

 

 

 

H. Szabó Lajos:
A Magyar Éremgyűjtők Egyesülete emlékkönyve 1969-1999

Ára: 1000 Ft  Kapható a központi irodában

 

 

 

 

 

Gosztonyi József – dr. Mészáros István:
Magyar és magyar vonatkozású érmék mesterjegyei

Ára:  850 Ft  Kapható a központi irodában

 

 

 

 

 

 

Leányfalusi Károly-Nagy Ádám: A Pengő-fillér pénzrendszer

Ára:   2000 Ft  Kapható a központi irodában

 

 

 

 

 

Leányfalusi Károly-Nagy Ádám: A Korona-fillér pénzrendszer

Ára:   2000 Ft  Kapható a központi irodában

 

 

 

 

 

Leányfalusi Károly-Nagy Ádám: A Forint-fillér pénzrendszer

Ára: 2000 Ft  Kapható a központi irodában

 

 

 

 

 

Sokunk számára egy hiánypótló kiadvány készült el. Leányfalusi Károly-Nagy Ádám szerzőpáros rendkívül aprólékos átdolgozott kiadványát jelentette meg az MÉE 2006. áprilisában. A katalógus a “KORONA-FILLÉR PÉNZRENDSZER” 1892-1926 közötti korszak magyar fém- és papírpénzeit dolgozta fel.

Az igen igényes katalógus színes képekkel illusztrált kiadvány, mely a lehetőségek szerint az utóbbi évek ármozgásait figyelembe véve tájékoztatást ad a jelenlegi árfolyamokról. Természetesen, mint minden ilyen adat vitatható, de úgy gondolom, hogy az értékelést végző gyűjtőtársak törekvése ebben az értelemben megkérdőjelezhetetlen.

A katalógus 1500 példányban készült, a központi irodában és a Bp.-i összejöveteli helyen a készlet erejéig rendelhető, vásárolható.

Köszönet a szerzőknek és támogatóknak, közreműködő gyűjtőknek, a kiadvány megjelentetéséhez nyújtott segítségükért.

Dr. Unger Emil – Magyar éremhatározó III.

Ára:   4000 Ft  Kapható a központi irodában

 

 

 

 

 

 

További, nem egyesületi könyvek, kiadványok:

        Tóth Csaba – Kiss József Géza – Fekete András:  Az Árpád-kori magyar pénzek katalógusa I.

A 11-12.századi magyar pénzek eddigi legrészletesebb katalógusának első része, amely az 1000 és 1204 között uralkodó magyar királyokhoz egyértelműen köthető vereteket tartalmazza.

  • 17 uralkodó több, mint 100 pénztípusa
  • a bevezető numizmatikai tanulmány magyar, angol és szlovák nyelven
  • a katalógustételek leírása magyar és angol nyelven
  • a pénztípusok bemutatása több , mint 400 méretarányos és nagyított színes éremfotón
  • a változatok bemutatása több , mint 3850 rajzon
  • A keménytáblás, cérnafűzött könyv ára:  5990 Ft

 

 

Megjelent Egervölgyi Dezső: Gróf Széchenyi István a magyar érmészetben III. című könyve.
Ára: 1300 Ft
Megrendeléssel kapcsolatban a következő e-mail címen lehet érdeklődni: egervolgyi.dezso@freemail.hu

 

 

 

 

Molnár Péter: A korona pénzrendszer bevezetése, megszilárdulása és bukása, különös tekintettel Magyarországra (1892–1925)

2011 áprilisában jelent meg Molnár Péter történész-muzeológus doktori (PhD) disszertációja könyv formájában „A korona pénzrendszer bevezetése, megszilárdulása és bukása, különös tekintettel Magyarországra (1892–1925)” címmel. A kötet a korszak pénzügyi-gazdasági hátterét mutatja be 191 oldalon. Hiánypótló elméleti összefoglaló munka, mivel hazánkban ilyen formában és terjedelemben még senki sem írt a korona pénzrendszer történetéről.
Ára: 3500 Ft

 

 

  Még kapható a Numizmatikai zsebkönyv sorozat mind három kötete, mely alkalmas a különböző pénzek gyűjteményi feldolgozására, pontos nyilvántartás készítésére, hiányjegyzék kidolgozására!

Tel: Farkas György 06-70-212-7333

Numizmatikai zsebkönyv (Magyarország fém- és papírpénzei 1926-1997) – MEGJELENT a bővített kiadás (1926-2003)
Numizmatikai zsebkönyv II. (Magyar-osztrák fémpénzek 1848-1922)
Numizmatikai zsebkönyv III. (Magyar-osztrák fémpénzek 1835-1892)

Éremtani Lapok: Kéthavonta, 300 pld.-ban megjelenő numizmatikai folyóirat

További információ, illetve megrendelhető: Dr Zombori Lajos, 2094 Nagykovácsi, Kolozsvár tér 23. Tel: (26)-389-422

 

Pécsi Dénár: A “Pécsi dénár” a Baranyai Éremgyűjtők havonta megjelenő híradója, amely 2001 óta tudósít a helyi és országos numizmatikai eseményekről, valamint főként pécsi és baranyai vonatkozású, ábrákkal is szemléltetett szakcikkeket közöl a numizmatika minden területéről.

A szerkesztőség címe: MÉE Baranya Megyei Szervezete, 7601.Pécs, Pf.:325.

 

Egervölgyi Dezső: Gróf Széchenyi István a magyar érmészetben II.
Eladási ár: 750 Ft + 80 Ft postaköltség
Megrendelhető: Egervölgyi Dezső, 8420 Zirc, Alkotmány u. 33/b

Soós Ferenc: Magyarország kincstartói 1340-1540
Elsősorban a vegyesházbeli királyaink pénzeivel foglalkozó gyűjtőknek jelent nagy segítséget a kötet. A királyi kincstartók mellett megtaláljuk a rendi kincstartók felsorolását is.