Nyitó oldal

Tisztelt Gyűjtőtársak!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Központi Irodában 2022. július 20-tól augusztus 20-ig az ügyfélfogadás szünetel.
Kérjük, hogy kérdéseikkel, kéréseikkel és ügyintézéssel kapcsolatban előzetesen telefonon tájékozódjanak. Telefonszámaink az “ELÉRHETŐSÉG” oldalon találhatók meg.

A tagdíjak befizetése banki utalással is teljesíthető.
A tagdíj összege nem változott.
Bankszámlaszámunk:
11706016-20461902-00000000

Kérjük Önöket, hogy kísérjék figyelemmel a honlapot!

Csóka Ferenc
MÉE elnöke

Az Egyesületről:

Az egyesületünk mintegy 2000 taggal, valamint több ezer műkedvelővel segíti a numizmatikai magángyűjtemények gazdagítását, ezek révén a nemzeti értékek megmentését, illetve közgyűjtemények gyarapítását.

Az egyesület – tevékenységéből fakadó – szolgáltatásait a tagokon kívül más személy is igénybe veheti.

Az egyesület alapvető célja a Magyar Éremtár megteremtésének elősegítése és közgyűjteményként történő bemutatásának elősegítése, támogatása.

 • összefogja a numizmatika iránt érdeklődőket, szervezi a gyűjtői tevékenységet
 • irodalmi kiadványain keresztül gyarapítja a gyűjtők szakismeretét
 • gyarapítja a közgyűjteményeket
 • népszerűsíti a numizmatikai tevékenységet

Az egyesület feladatai:

 • tudományos kutató munka, tevékenység összefogása, publikálása
 • ismeretterjesztés
 • kulturális örökség megóvása
 • kulturális tevékenység bővítése

Az egyesület országos jellegű. Céljai, feladatai megvalósításához az alábbi tevékenységeket fejti ki:

 • tudományos jellegű időszakos lapot jelentet meg “Az ÉREM” címmel
 • az egyesület életét nyomonkövető kiadványt juttat el a szervezet tagjaihoz
 • a numizmatikai ismeretek terjesztése érdekében előadásokat, kiállításokat és vándorgyűléseket szervez
 • éremcsereközvetítések szervezésével segíti a gyűjtemények gyarapítását
 • segíti külföldi irodalom megszerzését és közkinccsé tételét
 • központi könyvtárat tart fenn
 • emlékvereteket készíttet és ad ki
 • az állami szervek által kibocsájtott emlékpénzeket, forgalmi sorokat terjeszti a gyűjtők és érdeklődők körében

Az egyesület tagja lehet minden – büntetlen előéletű – magyar állampolgár, valamint olyan külföldi, aki az alapszabályt, valamint egyéb előírásokat elfogadja, illetve azoknak eleget tesz, és az éves tagdíjat minden év február 28-ig befizeti.

Belépési nyilatkozat >>

Az egyesület budapesti központtal, megyei szervezetekkel illetve területi csoportokkal működik.