Nyitó oldal

 

Tisztelt Gyűjtőtársak!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 104/2021. (III. 5.) Kormányrendelet értelmében az Egyesület központi irodája 2021. március 8-tól előreláthatólag május 3-ig zárva tart.

A tagdíjak meghosszabbított befizetési határideje:
2021. március 31.
A befizetés banki utalással teljesíthető.
A tagdíj összege nem változott.
Bankszámlaszámunk:
11706016-20461902-00000000

Budapesten a keddi és szombati összejövetelek határozatlan ideig szünetelnek a már korábban kihirdetett és még érvényben lévő 484/2020 (XI.11) Kormányrendelet szerint: „TILOS rendezvényt, valamint gyűlést szervezni, illetve tartani! A rendezvény helyszínén a rendezvény helyszínétől függetlenül tilos tartózkodni! E védelmi intézkedések betartatásáról, illetve a rendezvény helyszínéül szolgáló intézmény vagy helyiség üzemeltetője köteles gondoskodni.”

További rendelkezésig országos rendezvényeink és összejöveteleink szünetelnek.

Kérjük Önöket, hogy kísérjék figyelemmel a honlapot!

Kérjük szíves megértésüket!

Csóka Ferenc
MÉE elnöke

 

Az Egyesületről:

Az egyesületünk mintegy 2000 taggal, valamint több ezer műkedvelővel segíti a numizmatikai magángyűjtemények gazdagítását, ezek révén a nemzeti értékek megmentését, illetve közgyűjtemények gyarapítását.

Az egyesület – tevékenységéből fakadó – szolgáltatásait a tagokon kívül más személy is igénybe veheti.

Az egyesület alapvető célja a Magyar Éremtár megteremtésének elősegítése és közgyűjteményként történő bemutatásának elősegítése, támogatása.

 • összefogja a numizmatika iránt érdeklődőket, szervezi a gyűjtői tevékenységet
 • irodalmi kiadványain keresztül gyarapítja a gyűjtők szakismeretét
 • gyarapítja a közgyűjteményeket
 • népszerűsíti a numizmatikai tevékenységet

Az egyesület feladatai:

 • tudományos kutató munka, tevékenység összefogása, publikálása
 • ismeretterjesztés
 • kulturális örökség megóvása
 • kulturális tevékenység bővítése

Az egyesület országos jellegű. Céljai, feladatai megvalósításához az alábbi tevékenységeket fejti ki:

 • tudományos jellegű időszakos lapot jelentet meg “Az ÉREM” címmel
 • az egyesület életét nyomonkövető kiadványt juttat el a szervezet tagjaihoz
 • a numizmatikai ismeretek terjesztése érdekében előadásokat, kiállításokat és vándorgyűléseket szervez
 • éremcsereközvetítések szervezésével segíti a gyűjtemények gyarapítását
 • segíti külföldi irodalom megszerzését és közkinccsé tételét
 • központi könyvtárat tart fenn
 • emlékvereteket készíttet és ad ki
 • az állami szervek által kibocsájtott emlékpénzeket, forgalmi sorokat terjeszti a gyűjtők és érdeklődők körében

Az egyesület tagja lehet minden – büntetlen előéletű – magyar állampolgár, valamint olyan külföldi, aki az alapszabályt, valamint egyéb eloírásokat elfogadja, illetve azoknak eleget tesz, és az éves tagdíjat minden év február 28-ig befizeti.

Az egyesület budapesti központtal, megyei szervezetekkel illetve területi csoportokkal működik.