Kiadványok

Egyesületi könyvek, kiadványok:

Ingyenesen letölthető kiadványaink

Megvásárolható kiadványaink

50 éves a szervezett éremgyűjtés Fejér megyében ( A MÉE Alba Regia szervezet kiadása)

Tisztelt Gyűjtőtárs!

A MÉE Fejér Megyei Alba Regia Szervezete idén ünnepli megalakulásának 50. évfordulóját. Erre az eseményre a 2018. szeptember 30-án délelőtt megrendezésre kerülő VI. Őszi Éremgyűjtő Találkozón emlékezünk meg. Ezen alkalommal kerül kibocsátásra: az „50 éves a szervezett éremgyűjtés Fejér megyében” c. könyv, ami a szervezet történetének krónikáját, az általa kibocsátott gazdag éremanyag (66 db) katalógusát, továbbá a rendezvényeink, az azokon elhangzott előadások, sajtószerepléseink széleskörű információs anyagát tartalmazza. A 330 oldalas, ezen belül 56 oldal színes mellékletet magába foglaló, B5 formátumú kiadvány korlátozott számban, 3000 Ft-os önköltségi áron megrendelhető a helyi szervezet titkáránál, Ulcz Miklósnál (ulczmiklos@gmail.com, tel.: 20-9391932) vagy a helyi szervezet postacímén (MÉE Fejér Megyei Alba Regia Szervezete 8003 Székesfehérvár, Pf. 56.) Átvenni személyesen, esetleg megbízott révén (pl. MÉE központ) vagy postai úton lehet (kb. 1200 Ft csomagolási és postaköltség felszámításával).Várjuk megtisztelő érdeklődését

kiraly_csaba_konyv_cimlap

Király Csaba József: Egykori most határon túli magyar vármegyék és települések numizmatikai emlékei 1800-1944 között

Könyvismertetés >>

Dr. Török Pál: Magyarországi érem- és plakettművészet 1850-1945

Megjelent a „Huszár – Procopius” folytatása

1932-ben adta ki az Éremkedvelők Egyesülete a magyarországi éremművészet máig legteljesebb leíró katalógusát, Huszár Lajos és Procopius Béla kitűnő munkáját „Medaillen- und Plakettenkunst in Ungarn” címmel.

80 év után a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének kiadásában idén májusban megjelent a katalógus folytatása, a „Magyarországi érem- és plakettművészet 1850-1945”, az alapművel azonos formában és kivitelben. A katalógus 272 oldalon 3100 érem leírását tartalmazza, és további 47 képtáblán 574 éremoldal fényképét mutatja be. A katalógusban nemcsak az 1932 után készült érmek és plakettek szerepelnek, hanem számos olyan is, amely a „Huszár – Procopius”-ból kimaradt.

A könyv ára 8000 Ft. Kapható, vagy megrendelhető az egyesület Központi Irodában (1061 Budapest VI. Liszt Ferenc tér 2; e-mail cím: info@eremgyujtok.hu )

Beszeda Róbert:A Pénzverés Erdélyben és Magyarországon II. kötete 1613-1662 Ára 6500 Ft. Kapható a központi irodában.

Beszeda Róbert: Pénzverés Erdélyben és Magyarországon 1661-1849 Ára 6000 Ft. Kapható a központi irodában.

Könyvismertető!:

Dunapentele, Sztálinváros, Dunaújváros numizmatikai emlékei

Dunaújváros 60 éve város ez év májusában. Erre az eseményre készült Asztalos Andrásné a most megjelenő könyvével, amely az elmúlt 60 év numizmatikai vonatkozású emlékeit tartalmazza. A könyvben megjelenő érmek tervezésében a városban élő művészek keze nyomát láthatjuk. Cyranski Mária, E.Tóth Ila, Fridrich Ferenc, Palotás József, Rohonczi István , Rozsnyai Sándor készítették el a gipsz terveket. Több Sztálin Vasmű, Dunai Vasmű, Dunaferr érmet – közöttük a 6 vezérigazgató arcképét is ábrázoló érmeket – tartalmazza a könyv. Sok szocreál alkotás látható a művészektől. A könyv vert, öntött, maratott érmeket, plaketteket, kitüntetéseket és jelvényeket tartalmaz. B/5-ös nagyságban 160 oldal tartalommal jelenik meg 2011. május 18-án. A könyv ára 3.000.- Ft.

Dunaújváros 2011 május 12. Asztalos Andrásné

Szakács Béla: A magyar szépirodalom érmei és plakettjei. Ára 2500 Ft.

Zombori Lajos: Magyar robotbárcák, uradalmi pénzek és gazdasági napszámok. ( Második bővített kiadás) Ára 3200 Ft.

 

Újszászi Róbert: A XII. századi magyar rézpénzek Ára 1400 Ft. Kapható a központi irodában

 

Raýman János – Hágen József: Az éremgyűjtés története Pécsett és Baranyában Ára 2000 Ft. Kapható a központi irodában

 

Soltész Ferenc Gábor: II. János Pál magyarországi látogatásának érmei és plakettjei Ára 800 Ft. Kapható a központi irodában

 

Soós Ferenc: Magyar numizmatikusok panteonja Ára 3900 Ft. Kapható a központi irodában

 

H. Szabó Lajos: A Magyar Éremgyűjtők Egyesülete emlékkönyve 1969-1999

Ára: 1000 Ft  Kapható a központi irodában

 

Gosztonyi József – dr. Mészáros István: Magyar és magyar vonatkozású érmék mesterjegyei

Ára:  850 Ft  Kapható a központi irodában

 

Leányfalusi Károly-Nagy Ádám: A Pengő-fillér pénzrendszer

Ára:   2000 Ft  Kapható a központi irodában

 

Leányfalusi Károly-Nagy Ádám: A Korona-fillér pénzrendszer

Ára:   2000 Ft  Kapható a központi irodában

 

Leányfalusi Károly-Nagy Ádám: A Forint-fillér pénzrendszer

Ára: 2000 Ft  Kapható a központi irodában

 

Sokunk számára egy hiánypótló kiadvány készült el. Leányfalusi Károly-Nagy Ádám szerzőpáros rendkívül aprólékos átdolgozott kiadványát jelentette meg az MÉE 2006. áprilisában. A katalógus a “KORONA-FILLÉR PÉNZRENDSZER” 1892-1926 közötti korszak magyar fém- és papírpénzeit dolgozta fel.

Az igen igényes katalógus színes képekkel illusztrált kiadvány, mely a lehetőségek szerint az utóbbi évek ármozgásait figyelembe véve tájékoztatást ad a jelenlegi árfolyamokról. Természetesen, mint minden ilyen adat vitatható, de úgy gondolom, hogy az értékelést végző gyűjtőtársak törekvése ebben az értelemben megkérdőjelezhetetlen.

A katalógus 1500 példányban készült, a központi irodában és a Bp.-i összejöveteli helyen a készlet erejéig rendelhető, vásárolható.

Köszönet a szerzőknek és támogatóknak, közreműködő gyűjtőknek, a kiadvány megjelentetéséhez nyújtott segítségükért.

 

További, nem egyesületi könyvek, kiadványok:

 Az Opitz Numizmatica  címmel egy új sorozatot indított 2018 februárjában. Részleteket a szórólapon olvashatnak.

 

        Tóth Csaba – Kiss József Géza – Fekete András:  Az Árpád-kori magyar pénzek katalógusa I.

A 11-12.századi magyar pénzek eddigi legrészletesebb katalógusának első része, amely az 1000 és 1204 között uralkodó magyar királyokhoz egyértelműen köthető vereteket tartalmazza.

  • 17 uralkodó több, mint 100 pénztípusa
  • a bevezető numizmatikai tanulmány magyar, angol és szlovák nyelven
  • a katalógustételek leírása magyar és angol nyelven
  • a pénztípusok bemutatása több , mint 400 méretarányos és nagyított színes éremfotón
  • a változatok bemutatása több , mint 3850 rajzon
  • A keménytáblás, cérnafűzött könyv ára:  5990 Ft

Megjelent Egervölgyi Dezső: Gróf Széchenyi István a magyar érmészetben III. című könyve. Ára: 1300 Ft Megrendeléssel kapcsolatban a következő e-mail címen lehet érdeklődni: egervolgyi.dezso@freemail.hu

 

Molnár Péter: A korona pénzrendszer bevezetése, megszilárdulása és bukása, különös tekintettel Magyarországra (1892–1925)

2011 áprilisában jelent meg Molnár Péter történész-muzeológus doktori (PhD) disszertációja könyv formájában „A korona pénzrendszer bevezetése, megszilárdulása és bukása, különös tekintettel Magyarországra (1892–1925)” címmel. A kötet a korszak pénzügyi-gazdasági hátterét mutatja be 191 oldalon. Hiánypótló elméleti összefoglaló munka, mivel hazánkban ilyen formában és terjedelemben még senki sem írt a korona pénzrendszer történetéről. Ára: 3500 Ft

 

 

Még kapható a Numizmatikai zsebkönyv sorozat mind három kötete, mely alkalmas a különböző pénzek gyűjteményi feldolgozására, pontos nyilvántartás készítésére, hiányjegyzék kidolgozására!

Tel: Farkas György 06-70-212-7333

Numizmatikai zsebkönyv (Magyarország fém- és papírpénzei 1926-1997) – MEGJELENT a bővített kiadás (1926-2003) Numizmatikai zsebkönyv II. (Magyar-osztrák fémpénzek 1848-1922) Numizmatikai zsebkönyv III. (Magyar-osztrák fémpénzek 1835-1892)

Éremtani Lapok: Kéthavonta, 300 pld.-ban megjelenő numizmatikai folyóirat

További információ, illetve megrendelhető: Dr Zombori Lajos, 2094 Nagykovácsi, Kolozsvár tér 23. Tel: (26)-389-422

 

Pécsi Dénár: A “Pécsi dénár” a Baranyai Éremgyűjtők havonta megjelenő híradója, amely 2001 óta tudósít a helyi és országos numizmatikai eseményekről, valamint főként pécsi és baranyai vonatkozású, ábrákkal is szemléltetett szakcikkeket közöl a numizmatika minden területéről.

A szerkesztőség címe: MÉE Baranya Megyei Szervezete, 7601.Pécs, Pf.:325.

 

Egervölgyi Dezső: Gróf Széchenyi István a magyar érmészetben II. Eladási ár: 750 Ft + 80 Ft postaköltség Megrendelhető: Egervölgyi Dezső, 8420 Zirc, Alkotmány u. 33/b

Soós Ferenc: Magyarország kincstartói 1340-1540 Elsősorban a vegyesházbeli királyaink pénzeivel foglalkozó gyűjtőknek jelent nagy segítséget a kötet. A királyi kincstartók mellett megtaláljuk a rendi kincstartók felsorolását is.