Elhunyt Dr. Torbágyi Melinda | Nekrológ

Az MNM híre>>>

Elhunyt Dr. Torbágyi Melinda | Nekrológ

Torbágyi Melinda 1955-ben született. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szerzett diplomát. 1980-tól a Budapesti Történeti Múzeumban a védett területek nyilvántartásával foglalkozott, következő évben a Magyar Numizmatikai Társulatban az éremgyűjtemény feldolgozását végezte. 1981-82-ben a székesfehérvári Szent István Király Múzeum feltárásain dolgozott. 1982 és 1984 között a Magyar Tudományos Akadémia ösztöndíjas gyakornoka volt az Éremtárban. 1984-től a Magyar Nemzeti Múzeum munkatársa. Az éves munkajelentések szerint muzeológusi munkáját a Régészeti Tárban, tudományos munkáját az Éremtárban végezte. 1990. április 1-én hivatalosan is kinevezték az Éremtár görög gyűjteményének és segédgyűjteményeinek kezelőjévé. 1992. november 1-jétől az antik gyűjtemény kezelője és főosztályvezető-helyettes, majd 1993. december 1-étől 2020 májusáig főosztályvezető.

Tevékenyen vett részt éveken át a boldvai, zalalövői és csákvári ásatásokon, ösztöndíjasként megjárta Athén, Bulgária, Saarbrücken, Oxford és London tudományos műhelyeit, 1997-ben PhD fokozatot szerzett görög pénzverésből. Muzeológusként a kelta, görög és római gyűjteményt kezelte, ebben a tárgykörben rendezett számos kiállítást itthon és külföldön. A görög pénzek nemzetközi hírű katalógusában, a Sylloge Nummorum Graecorum sorozatban három, az MNM gyűjteményéről írt kötet szerzője, társszerzője az FMRU (Fundmünzen der römischen Zeit in Ungarn) elnevezésű katalógus több kötetének és a Regesten der antiken Fundmünzen und Münzhorte in Ungarn három kötetének (Tolna, Vas és Veszprém megye). Ezen kívül számos magyar és idegen nyelvű cikk, tanulmány szerzője, továbbá antik pénztörténetet oktatott az Eötvös Loránd Tudományegyetemen és a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen.

Torbágyi Melinda rendkívül sokat tett a numizmatika népszerűsítéséért: rendszeresen tartott előadásokat a Hóman Bálint Numizmatikai Nyári Egyetemen, melynek egyik szervezője is volt. 1981-től volt a Magyar Numizmatikai Társulat tagja, 1993 és 2005 között az MNT főtitkára, majd 2005-től 2020-ig elnöke. 1997-től a Numizmatikai Közlöny szerkesztője, 2005-től pedig főszerkesztője.

Tudományos munkásságát a Magyar Numizmatikai Társulat 1995-ben Réthy László-jutaloméremmel, a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat 2004-ben Kuzsinszky-éremmel ismerte el.

Dr. Torbágyi Melinda 2023. november 30-án reggel hunyt el.

Személyében nemcsak egy kiváló kutatót és egy rendkívül művelt, a kultúrát értő és élvező embert veszítettünk el, hanem a Magyar Nemzeti Múzeum elkötelezett barátját, sokunk kedves ismerősét és egy segítőkész, mindig korrekt és jóindulatú  munkatársat is.