Numismatica Pannonica VI. konferencia 2023. szeptember 11-én hétfőn kerül megrendezésre.

NUMISMATICA PANNONICA VI
BÍRÓNÉ SEY KATALIN EMLÉKKONFERENCIA
 
MAGYAR NUMIZMATIKAI TÁRSULAT
ANTIK NUMIZMATIKAI MŰHELY
 
2023. SZEPTEMBER 11.
BUDAPEST, CSEPREGHY U. 4.
 
9:30–10:00 regisztráció
10:00 Pallos Lajos (MNT) Elnöki köszöntő
10:10 Torbágyi Melinda (MNT) Bíróné Sey Katalin
10:30 Lázár Marianna (KRE BTK Japán Tanszék)
Antik érmék Tennódzsija Csóbei éremkatalógusában
10:50 Barna Ferenc (MNM Éremtár)
Egyiptomtól nyugatra – az ókori Észak-Afrika pénzei a Magyar
Nemzeti Múzeum Éremtárában
11:10–11:30 vita és kávészünet
11:30 Szabadváry Tamás (MNM NRI Régészeti Tár)
Egy késő római kori éremlelet Algériából – Egy elveszett Vetranio
miliarensis nyomában
11:50 Sólyom Márk (KJE Történelem Tanszék)
Hogyan váltották fel Victoria istennő alakját az angyalábrázolások
az V. századi római pénzérmék hátlapjain?
12:10 Juhász Lajos (ELTE Régészeti Intézet)
Római pénzek a hazai Barbaricumból. Kereskedelem,
hadizsákmány vagy sarc?
12:30–13:30 vita és ebédszünet
13:30 Ádám Dániel (BTM Aquincumi Múzeum)
A Hódmezővásárhely–Aranyági-halom, XIII. bánya lelőhely
szarmata sírjainak római érmeanyaga
13:50 Torma Ákos (SZTE Régészeti Tanszék, hallgató)
Üllő 5. és Ecser 7. szarmata lelőhelyek római éremanyaga
14:10 Mester Péter (Déri Múzeum Régészet tár – Vida István (MNM Éremtár)
A derecskei denarius lelet
14:30–14:50 vita és kávészünet
14:50 Steuer István (Jász Múzeum, önkéntes) – Vida István (MNM Éremtár)
Későrómai éremlelet Jászberény – Hajta-halomról
15:10 Steuer István (Jász Múzeum, önkéntes)
A Jászság kelta érméi
15:30 Csáti F. Balázs (MNT) – Vida István (MNM Éremtár)
Egy késő római kori földbirtokos Pannoniában?
Epipapus ólompecsétjei.
15:50 záró gondolatok
16:00 állófogadás