Numizmatikai online éremgyűjtő szakköri kisfilm sorozat

„Tudásunkkal kézen fogva”

Numizmatikai online éremgyűjtő szakköri kisfilm sorozatot indított a Nemzeti Művelődési Intézet. Kiemelten fontosnak tartják az önképző szakköri mozgalom országos minőségi megújítását.

„A numizmatikai-éremgyűjtő szakköri kisfilmsorozat előkészítésére, szakmai tartalmának összeállítására a hazai numizmatikai kutatás kiemelkedő személyiségét, Dr. Kálnoki-Gyöngyössy Mártont, az MTA doktorát, az ELTE habilitált docensét kérték fel.  A 20 részből álló sorozat a numizmatika teljes területét felöleli. Az egyes részeket vidéki gyűjteményi helyszíneken vették fel. (Debrecen: Déri Múzeum, Pécs: Janus Pannónius  Múzeum, Pannonhalma: Bencés Főapátsági Múzeum) Így az anyag bemutatásán túl lehetőség adódik hazánk fontosabb, de eddig kevésbé ismert numizmatikai gyűjteményeinek megismertetésére is.

https://aszakkor.hu/szakkorok/mestersegek/eremgyujtes

Eddig nagyon fontos 20 témát dolgoztak fel, 10-15 perces kiselőadásokkal: Ismerkedés a numizmatikával, Ismerkedés az éremgyűjtés legfontosabb segédleteivel, Ismerkedés a gyűjtés segédeszközeivel, A gyűjteménygyarapítás módjai, A kincstalálás, Ismerkedés a numizmatikai közgyűjteményekkel, Ismerkedés az ókori pénzekkel, Ismerkedés a bizánci pénzekkel, Ismerkedés a kora középkor pénzeivel, Ismerkedés a garas korszak pénzeivel, Ismerkedés az újkor pénzeivel, Ismerkedés a muszlim pénzekkel, Ismerkedés a nemzeti pénzrendszerek  korának magyar vereteivel, Ismerkedés az emlékérmekkel, Ismerkedés a kegyérmekkel, Ismerkedés a zsetonokkal és a bárcákkal, Ismerkedés a papírpénzekkel, Ismerkedés a kitüntetésekkel, Ismerkedés a jelvényekkel.

Az egyes témák előadója a középkori pénztörténettel foglalkozó régész, tudományos kutató, az Eötvös Loránd Tudományegyetem oktatója, a Magyar Numizmatikai Társulat tagja, a numizmatika területén igazságügyi szakértőként tevékenykedő Dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton, egyetemi docens.

A sorozat nagyban hozzájárul a nemzeti éremgyűjtés nemes hagyományainak minőségi újjászületéséhez.

Ezeket az előadásokat, minden éremgyűjtőnek, a numizmatikai iránt érdeklődőnek javaslom megnézni, meghallgatni.

Csatolmányként pedig szakirodalom javaslat és numizmatikai tárgyak bemutatása teszi még érdekesebbé a témát.

Vámosi László